AMBULANTA LJUBA CENTRIH ČETINA DR. MED. – DODATNA URA DELOVNEGA ČASA (2.11.2021)