Javna naročila

Javna naročila 2022

Javno naročilo: II Faza adaptacija dela osnovne šole Šempeter v Savinjski dolini za potrebe prostorov zdravstvene oskrbe (Ambulante medicine Šempeter), obj. na Portalu št.: JN002198/2022-W01 z dne 6.4.2022.

 

Javno naročilo za najem biokemičnega analiznega sistema z vključenim vzdrževanjem, ter dobavo pripadajočega potrošnega materiala za obdobje osem let, obj. na Portalu št.: JN003396/2022-B01 z dne 20.05.2022.

Rok za oddajo ponudb: 20.6.2022 do 10.00 ure; javno odpiranje 20.6.2022 ob 11.00 uri.

 

Javna naročila 2021

Javno naročilo gradenj: »adaptacija dela Osnovne šole Šempeter v Savinjski dolini za potrebe prostorov zdravstvene oskrbe (ambulante medicine Šempeter), obj. na Portalu št.:

JN006674/2021-W01 z dne 30.09.2021.

Rok za oddajo ponudb: 14.10.2021 do 10.00 ure;

Javno odpiranje: 14.10.2021 ob 10.01.

 

Javna naročila 2020

Javno naročilo za dobavo in montažo ultrazvočnega aparata, št. Objave JN002019/2020-W01 z dne 27.03.2020. Rok za oddajo ponudb: 17.04.2020 do 10.00 ure.

 

Javna naročila 2019

Javno naročilo za opravljanje storitev čiščenja prostorov z okoljsko manj obremenjujočimi čistili in dobavo potrošnega materiala z zavezo prevzema delavk, obj. na Portalu št.: JN004213/2019-B01 z dne 18.6.2019.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

ESPD

Narocnik_ESPD

 

Javna naročila 2018

Javno naročilo za opravljanje storitev čiščenja prostorov z okoljsko manj obremenjujočimi čistili in dobavo potrošnega materiala z zavezo prevzema delavk, obj. na Portalu št.: JN006089/2018-B01 z dne 04.09.2018.

Rok za oddajo ponudb: 10.10.2018 do 10.00 ure.

Odpiranje ponudb na portalu e-JN: 10.10.2018 ob 11.00 uri.

 

Arhiv javnih naročil

 

Javna naročila 2017

Ponovno odpiranje konkurence med sklenitelji okvirnih sporazumov za dobavo sanitetnega, laboratorijskega in zobozdravstvenega materiala, objavljen na Portalu javnih naročil št.: JN402/2016 z dne 19.1.2016.

Javno naročilo za dobavo terenskega vozila, št. objave JN001917/2017-W01 z dne 15.03.2017.

Seznam evidenčnih narocil 2017 (2.točka 21. clena ZJN-3)

 

Javna naročila 2016

Javni razpis za dobavo sanitetnega, laboratorijskega in zobozdravstvenega materiala, objavljen na Portalu javnih naročil št.: JN402/2016 z dne 19.1.2016.

Javno naročilo male vrednosti za dobavo zobozdravstvenega materiala, objavljeno na Portalu št.: JN001020/2016-W01.

Seznam evidenčnih naročil 2016 (2.tocka 21. clena ZJN-3)

 

Javna naročila 2015

Ponovno odpiranje konkurence med strankami okvirnega sporazuma po pooblastilu Zdravstvenega doma “dr.Jožeta Potrate” Žalec, Prešernova 6, 3310 Žalec, skladno z izvedenim javnim naročilom objavljenim na Portalu javnih naročil št.: JN1682/2014 z dne 11.2.2014 in Uradnem glasilu EU št.:2014/S 032-051340 z dne 14.02.2014.

 

Javna naročila 2014

Javni razpis za dobavo sanitetnega, laboratorijskega, zobozdravstvenega in RTG materiala po pooblaščenem naročniku ZD”dr.J.Potrate” Žalec -po pooblastilu ZD Šmarje pri Jelšah in ZD Šentjur, objavljen na Portalu JN1682/2014 z dne 11.2.2014.

 

Javna naročila 2013

Izvedba odpiranja konkurence med sklenitelji okvirnega sporazuma za sukcesivno dobavo sanitetnega, laboratorijskega, zobozdravstvenega in RTG materiala objavljenega na Portalu javnih naročil, pod št. objave: JN10216/2010 z dne 22.10.2010 ter Uradnem glasilu EU, pod št. objave: 2010/s 209-319373 z dne 27.10.2010 za novo obdobje od 01.01.2013 do 31.12.2013 (tretje obdobje).

 

Javna naročila 2012

Izvedba odpiranja konkurence med sklenitelji okvirnega sporazuma za sukcesivno dobavo sanitetnega, laboratorijskega, zobozdravstvenega in RTG materiala objavljenega na Portalu javnih naročil, pod št. objave: JN10216/2010 z dne 22.10.2010 ter Uradnem glasilu EU, pod št. objave: 2010/s 209-319373 z dne 27.10.2010 za novo obdobje od 01.01.2013 do 31.12.2013 (drugo obdobje).