Patronažna služba

Patronažno varstvo Zdravstvenega doma Žalec je organizirano polivalentno, kar pomeni, da imamo povsod družinsko patronažno medicinsko sestro, ki planira in izvaja vse delo v družini;

  •  zdravstveno socialno obravnavo posameznika, družine in lokalne skupnosti, ki predstavlja izvajanje splošnih, specifičnih in individualnih nalog patronažne obravnave varovancev od nosečnice, otročnice, novorojenčka, dojenčka, malega otroka, kroničnega bolnika, do starostnika, družine in lokalne skupnosti.

Vse te naloge so preventivne;

  •  patronažno zdravstveno nego otročnice in novorojenčka, ki zajema izvajanje vseh nalog polivalentne patronaže in izvajanje nalog babiške zdravstvene nege otročnic, novorojenčkov in nosečnic.

Vse te naloge so prav tako preventivne;

  •  patronažno zdravstveno nego bolnika na domu, ki zajema izvajanje nalog klasične polivalentne patronaže in izvajanje nalog zdravstvene nege bolnika na domu. Ta dejavnost je kurativna in jo patronažna medicinska sestra izvaja na podlagi delovnega naloga izbranega osebnega zdravnika.

Organizirane smo na dveh lokacijah:

  •  ZD Žalec
  •  ZP Vransko

Patronažna služba 1Zdravstveni dom Žalec

INFORMACIJE

Tel.: 03 7134-340

GSM: 041 873 334

Elektronska pošta: patronaza@zd-zalec.si

 

IZVAJALKE

Martina Pečovnik, diplomirana medicinska sestra – vodja

Cvetka Grm, diplomirana medicinska sestra

Ida Kolšek, diplomirana medicinska sestra

Milica Parfant, diplomirana medicinska sestra

Cvetka Sitar, diplomirana medicinska sestra

Polona Zvonar, diplomirana medicinska sestra

Jasmina Pšaker, diplomirana medicinska sestra

Janja Levc Knežević, diplomirana medicinska sestra

Sabina Žele, magistrica zdravstvene nege

Tilen Pišek, diplomirani zdravstvenik

 

Prisotnost patronažnih sester v ustanovi od 7.00 do 8.00 ure med delovnikom.

Delo v popoldanskem času med 15:00 in 20:00 se izvaja glede na potrebe zavarovanih oseb. Delo v soboto in nedeljo opravljata dve patronažni sestri po razporedu. Dejavnost izvajajo Grm Cvetka, Kolšek Ida, Parfant Milica, Polavder Polona, Sitar Cvetka, Pečovnik Martina, Pšaker Jasmina, Pišek Tilen, Žele Sabina, Knežević Levc Janja,.

Patronažna služba 2Zdravstvena postaja Vransko

INFORMACIJE

Tel.: 03 7031-512

GSM: 031 450 411

Elektronska pošta: patronaza.vran@zd-zalec.si

 

IZVAJALKE

Tamara Lukman, diplomirana medicinska sestra, odgovorna vodja Zdravstvene postaje Vransko

Ana Bogataj, diplomirana medicinska sestra

 

Prisotnost patronažnih sester v ustanovi od 7.00 do 8.00 ure med delovnikom.

Delo v popoldanskem času med 15:00 in 20:00 se izvaja glede na potrebe zavarovanih oseb. Delo v soboto in nedeljo izvaja ena patronažna sestra po razporedu. Dejavnost izvajajo Bogataj Anica in Lukman Tamara.

 

DELOVNI ČAS

Delovni čas na vseh lokacijah je od 7.00 do 15.00 ure ob delovnikih, ostale dni je organizirano dežurstvo.

Odmor dopoldan 10.00 – 10.30.