Patronažna služba

Patronažno varstvo Zdravstvenega doma Žalec je organizirano polivalentno, kar pomeni, da imamo povsod družinsko patronažno medicinsko sestro, ki planira in izvaja vse delo v družini;

  •  zdravstveno socialno obravnavo posameznika, družine in lokalne skupnosti, ki predstavlja izvajanje splošnih, specifičnih in individualnih nalog patronažne obravnave varovancev od nosečnice, otročnice, novorojenčka, dojenčka, malega otroka, kroničnega bolnika, do starostnika, družine in lokalne skupnosti.

Vse te naloge so preventivne;

  •  patronažno zdravstveno nego otročnice in novorojenčka, ki zajema izvajanje vseh nalog polivalentne patronaže in izvajanje nalog babiške zdravstvene nege otročnic, novorojenčkov in nosečnic.

Vse te naloge so prav tako preventivne;

  •  patronažno zdravstveno nego bolnika na domu, ki zajema izvajanje nalog klasične polivalentne patronaže in izvajanje nalog zdravstvene nege bolnika na domu. Ta dejavnost je kurativna in jo patronažna medicinska sestra izvaja na podlagi delovnega naloga izbranega osebnega zdravnika.

Organizirane smo na dveh lokacijah:

  •  ZD Žalec
  •  ZP Vransko

Patronažna služba 1Zdravstveni dom Žalec

INFORMACIJE

Tel.: 03 7134-340

GSM: 041 873 334

Elektronska pošta: patronaza@zd-zalec.si

 

IZVAJALKE

Jasna Tekauc, dipl.med.ses. – odgovorna med.ses.

Cvetka Grm, dipl.med.ses.

Ida Kolšek, dipl.med.ses.

Milica Parfant, dipl.med.ses.

Cvetka Sitar, dipl.med.ses.

Martina Pečovnik, dipl.med.ses.

Polona Polavder, dipl.med.ses.

Pšaker Jasmina, dipl.med.ses.

Janja Levc Knežević, dipl.med.ses.

 

 

Prisotnost patronažne dipl.m.s. v ustanovi od 7.00 do 8.00 ure med delovnikom.

Patronažna služba 2Zdravstvena postaja Vransko

INFORMACIJE

Tel.: 03 7031-512

GSM: 031 450 411

Elektronska pošta: patronaza.vran@zd-zalec.si

 

IZVAJALKE

Marta Kos, dipl.med.ses.,

Ana Bogataj, dipl.med.ses.

 

Prisotnost patronažne dipl.m.s. v ustanovi od 7.00 do 8.00 ure med delovnikom.

 

DELOVNI ČAS

Delovni čas na vseh lokacijah je od 7. do 15. ure ob delovnikih, ostale dni je organizirano dežurstvo.