2021 avgust

Spoštovani,

 

v Zdravstvenem domu Žalec za petek, 03.09.2021, načrtujemo akcijo cepljenja proti Covid-19 brez predhodnega naročanja. Cepljenje nenaročenih bo potekalo med 11.00 in 12:30 uro v Kulturnem domu Žalec (Dom II. slovenskega tabora Žalec, Aškerčeva 9a ).

Cepili bomo s cepivoma JANSSEN in PFIZER-BioNTech. Udeležite se lahko vsi od vključno 18. leta dalje (mladostniki stari 12-18 let, morajo biti v spremstvu staršev),  ki nimate znakov bolezni (povišana telesna temperatura, slabo počutje, kašljanje, izcedek iz nosu…). Cepili bomo s prvim odmerkom cepiva. Drugi odmerek cepiva (Pfizer), s katerim bomo cepili v petek, se predvideva čez 3 tedne, zato boste takrat ponovno povabljeni na cepljenje. S sabo morate imeti zdravstveno izkaznico in osebni dokument.

Tisti, ki ste v tem tednu že naročeni na cepljenje, prosimo upoštevajte dodeljeni termin in se cepljenja za nenaročene ne udeležujte. Enako velja za vse tiste, ki ste že prejeli prvi odmerek cepiva – o terminu za drugi odmerek boste obveščeni.

Hvala za razumevanje!

 

OBVESTILO!

Sporočamo vam, da bo ambulanta

  1. Tamare RAVNIČAN

30.8.2021 do 3.9.2021

ZAPRTA

        Nadomeščanje v nujnih primerih poteka v ambulanti

dr.Podbregar Marš Andreja

 (tel.:03/713-4321,spl.amb1@zd-zalec.si)

Na elektronsko pošto ne bo odgovora, če jo boste pošiljali na ambulanto dr. Ravničan, zato jo pošiljajte na zgoraj naveden elektronski naslov. Na vso prispelo elektronsko pošto med 30.8.2021-5.9.2021 ne bo odgovora iz naše ambulante, zato zadeve uredite prej ali pa nam pišite ponovno od 6.9.2021 dalje.

 

HVALA ZA RAZUMEVANJE !

OBVESTILO !

Zaradi letnega dopusta je ortodontska ambulanta zaprta od 30.8.2021 do vključno 3.9.2021. V nujnih primerih se obrnite na ambulanto Slavice Bastl Hrastnik. dr. dent. med., ZD Žalec, obvezna je predhodna najava na tel.: 03-713-43-01. 

HVALA ZA RAZUMEVANJE!

 

Spoštovani,

 

v ZD Žalec se bo v naslednjem tednu izvajalo hitro antigensko testiranje na okužbo z novim koronavirusom

v  Domu II. slovenskega tabora Žalec, Aškerčeva 9a,

 

po sledečem razporedu:

 

Ponedeljek    30. 8.  med  8. in 10. uro

Torek            31. 8.  med  8. in 10. uro

Sreda               1. 9.  med  15. in 18. uro

Četrtek            2. 9.  med  8. in 10. uro

Petek               3. 9.  med  15. in 18. uro

 

Vsi, ki potrebujete antigenski test za delo, morate na mestu testiranja pokazati verodostojno potrdilo delodajalca, ki ima podpis in žig. Brez potrdila je testiranje samoplačniško.

Cena testa je 12,00 eur. Plačilo je možno samo s plačilno kartico na lokaciji testiranja.  

 

S seboj, prosimo, prinesite osebni dokument in kartico zdravstvenega zavarovanja.  Zaželeno je, da imate na posebnem listku zapisano vašo telefonsko številko.

Vse, ki se bodo odločili za hitro testiranje, prosimo, naj v primeru gneče med čakanjem ohranjajo medsebojno razdaljo in nosijo zaščitno masko.

POMEMBNO:  Testiranje je namenjeno iskanju morebitnih okuženih med na videz zdravo populacijo.

Tiste, ki imajo kakršne koli, tudi blage znake bolezni, prosimo, naj na testiranje s hitrimi testi ne hodijo, ampak se samoizolirajo ter kontaktirajo svojega izbranega osebnega zdravnika. Le-ta jih bo napotil na testiranje z metodo PCR.

Hvala za razumevanje!

»Na podlagi določil 32. – 35. člena Zakona o zavodih, 11. člena Odloka o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec iz javnega zavoda Zdravstveni center Celje in o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec (Ur. l. RS št. 34/1992 in naslednji) in 45. člena Statuta ZD, Svet ZD razpisuje naslednje delovno mesto:

 

direktor ZD (m/ž), šifra delovnega mesta: B017334

 

Za direktorja ZD (m/ž) je lahko imenovan kandidat, ki poleg pogojev, predpisanih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje:

  • da ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje zdravstvene, ekonomske ali druge družboslovne smeri ali raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje zdravstvene, ekonomske ali druge družboslovne smeri,
  • da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodstvenih položajih
  • da ni bil pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti (potrebno je priložiti potrdilo Ministrstva za pravosodje).
  • da ima aktivno znanje slovenskega jezika
  • da predloži program dela in razvoja ZD in opredeli svojo vlogo pri realizaciji le-tega.

 

Za izvajanje poslovodne funkcije se sklene pogodba o zaposlitvi za določen čas, za čas trajanja mandata in za polni delovni čas. Prijava mora vsebovati tudi kratek življenjepis z navedbo drugih znanj in veščin, ki jih ima kandidat pridobljene in vsa ostala dokazila, ki so navedena v pogojih razpisa. Formalno nepopolne in nepravočasne prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Mandatna doba traja 4 leta.

Rok za prijavo z izkazanimi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev je 8 dni po objavi. Kot pravočasne se bodo štele prijave, ki bodo prispele do sobote, 4. 9. 2021 oz. bodo poslane po pošti priporočeno z žigom najkasneje z datumom oddaje 4. 9. 2021 na naslov: Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec, Prešernova ulica 6, 3310 Žalec. Na ovojnici naj kandidati navedejo, na katero razpisano delovno mesto se prijavljajo s pripisom »Ne odpiraj – za razpisno komisijo«. Prijavljeni kandidati bodo obveščeni o izbiri v zakonitem roku.

 

                                              Svet ZD »dr. Jožeta Potrate« Žalec«

                                                                                                                                   

Spoštovani,

v Zdravstvenem domu Žalec za petek, 27.08.2021, načrtujemo akcijo cepljenja proti Covid-19 brez predhodnega naročanja. Cepljenje nenaročenih bo potekalo med 11.30 in 13.00 uro v Kulturnem domu Žalec (Dom II. slovenskega tabora Žalec, Aškerčeva 9a ).

Cepili bomo s cepivoma JANSSEN in PFIZER-BioNTech. Udeležite se lahko vsi od vključno 18. leta dalje (mladostniki stari 12-18 let, morajo biti v spremstvu staršev),  ki nimate znakov bolezni (povišana telesna temperatura, slabo počutje, kašljanje, izcedek iz nosu…).

Cepili bomo s prvim odmerkom cepiva. Drugi odmerek cepiva (Pfizer), s katerim bomo cepili v petek, se predvideva čez 3 tedne, zato boste takrat ponovno povabljeni na cepljenje. S sabo morate imeti zdravstveno izkaznico in osebni dokument.

Tisti, ki ste v tem tednu že naročeni na cepljenje, prosimo upoštevajte dodeljeni termin in se cepljenja za nenaročene ne udeležujte. Enako velja za vse tiste, ki ste že prejeli prvi odmerek cepiva – o terminu za drugi odmerek boste obveščeni.

Hvala za razumevanje!

 

Lep pozdrav,

Cepilni center Žalec

 

Daliborka Novakovič

Spoštovani,

v ZD Žalec se bo v naslednjem tednu izvajalo hitro antigensko testiranje na okužbo z novim koronavirusom v  Domu II. slovenskega tabora Žalec, Aškerčeva 9a, po sledečem razporedu:

 Ponedeljek    23. 8. med  8. in 10. uro

Torek            24. 8. med  8. in 10. uro

Sreda             25. 8. med  15. in 18. uro

Četrtek          26. 8. med  8. in 10. uro

Petek             27. 8. med  15. in 18. uro

Vsi, ki potrebujete antigenski test za delo, morate na mestu testiranja pokazati verodostojno potrdilo delodajalca, ki ima podpis in žig. Brez potrdila je testiranje samoplačniško.

Cena testa je 12,00 eur. Plačilo je možno samo s plačilno kartico na lokaciji testiranja.  

S seboj, prosimo, prinesite osebni dokument in kartico zdravstvenega zavarovanja.  Zaželeno je, da imate na posebnem listku zapisano vašo telefonsko številko.

Vse, ki se bodo odločili za hitro testiranje, prosimo, naj v primeru gneče med čakanjem ohranjajo medsebojno razdaljo in nosijo zaščitno masko.

POMEMBNO:  Testiranje je namenjeno iskanju morebitnih okuženih med na videz zdravo populacijo.

Tiste, ki imajo kakršne koli, tudi blage znake bolezni, prosimo, naj na testiranje s hitrimi testi ne hodijo, ampak se samoizolirajo ter kontaktirajo svojega izbranega osebnega zdravnika. Le-ta jih bo napotil na testiranje z metodo PCR.

Hvala za razumevanje!

 

Spoštovani,

sporočamo Vam, da bo ambulanta Ferant Žana, dr. med. zaradi letnega dopusta zaprta od 23.8. do 4.9.2021.

Nadomešča ambulanta Kralj Gregorja, dr. med. na telefonski številki: 03/713-43-80 ali e-naslovu: zp.petrovce.amb@zd-zalec.si.

Hvala za razumevanje!