Laboratorij

Laboratorij ZD Žalec se nahaja v pritličju zdravstvenega doma, levo od glavnega vhoda. Organiziran je kot samostojna delovna enota v okviru osnovne zdravstvene dejavnosti. Opravlja laboratorijsko diagnostično dejavnost na primarni ravni zdravstvenega varstva. Dejavnost je namenjena širši populaciji. Pokriva laboratorijske preiskave osnovnega preventivnega in kurativnega zdravstvenega varstva, laboratorijske preiskave preventivnih pregledov medicine dela, specialistične ambulante ZD Žalec, samoplačnikov ter zunanjih naročnikov, zdravnikov zasebnikov.

 

Dejavnost laboratorija obsega:

  • sprejem preiskovanca in naročila laboratorijskih preiskav
  • izvajanje obremenitvenih in presejalnih testov
  • odvzem in sprejem biološkega materiala (kri, urin, blato)
  • priprava vzorcev: centrifugiranje, razdeljevanje, shranjevanje in odpošiljanje biološkega materiala v druge ustanove,
  • izvajanje osnovnih preiskav iz polne krvi, seruma, urina in blata,
  • nadzor nad laboratorijskimi testi, ki se izvajajo ob preiskovancu v ambulantah ZD Žalec.

Laboratorij se ponaša z najsodobnejšo laboratorijsko opremo, ki omogoča natančne analize bioloških materialov, uvaja nove preiskave, skladno z zahtevami klinične prakse. Vsi procesi in postopki vseh faz laboratorijskega dela so sledljivi in dokumentirani. Laboratorijsko delo poteka preko laboratorijskega informacijskega sistema, ki je povezan s celovitim ambulantnim sistemom od naročanja laboratorijskih preiskav do elektronskega prenosa rezultatov opravljenih analiz. Laboratorij deluje pod strokovnim vodstvom specialista medicinske biokemije s pridobljeno licenco slovenskega in evropskega kliničnega kemika.

V okviru laboratorija ZD »dr. Jožeta Potrate« Žalec deluje laboratorijska dejavnost na treh lokacijah in sicer v ZD Žalec, na ZP Vransko in ZP Prebold. V ZP Prebold se 1x tedensko vršijo odvzemi in priprava biološkega materiala, na ZP Vransko poteka odvzem biološkega materiala, priprava materiala in osnovna analiza urina, v laboratoriju ZD Žalec pa poteka odvzem biološkega materiala in izvajanje preiskav, ki se nahajajo v dokumentu SEZNAM PREISKAV.

 

ORDINACIJSKI ČAS ZD Žalec

 

Ponedeljek7.00-14.00
Torek7.00-14.00
Sreda7.00-14.00
Četrtek7.00-14.00
Petek7.00-14.00

 

Prosimo, da pred obiskom preverite morebitne odsotnosti med aktualnimi obvestili!

 

ODMOR ZA MALICO IN ČIŠČENJE

 

Dopoldne Drseči čas glede na potrebe dela, in sicer 3o minut med 10.00 in 11.00 uro

 

 

ORDINACIJSKI ČAS ZP Vransko

 

Ponedeljek/
Torek7.00-9.00
Sreda/
Četrtek7.00-9.00
Petek/

 

Prosimo, da pred obiskom preverite morebitne odsotnosti med aktualnimi obvestili!

 

ORDINACIJSKI ČAS ZP Prebold

 

Ponedeljek/
Torek//
Sreda7.00-9.30
Četrtek/
Petek/

 

Prosimo, da pred obiskom preverite morebitne odsotnosti med aktualnimi obvestili!

 

INFORMACIJE

Telefon.: 03 713 43 41 in 03 713 43 59

Elektronska pošta: laboratorij@zd-zalec.si

 

ZAPOSLENI

 

Mojca Kozmelj, univ. dipl. kem.spec. med. biokem. – vodja
Jerneja Štojs, inž. med. biok.odgovorna namestnica vodje
Majda Blaznik,  kem. teh.
Nataša Sitar, dipl. inž. lab. biomed.
Janja Hudovernik, dipl. inž. lab. biomed.
Alja Koštomaj, mag. inž. kem. tehn.

 

ZAGOTAVLJANJE KAKOVSTI

Da je storitev kakovostno opravljena, poteka analitično delo po dogovorjenih strokovnih smernicah.

 

NOTRANJA KONTROLA KAKOVOSTI (IQC)

Notranja kontrola kakovosti je sistem notranjega nadzora rutinskih metod in zajema vsakodnevno analizo kontrolnih vzorcev za točnost in ponovljivost. Izmerjene vrednosti statistično primerjamo z znanimi (ciljnimi) vrednostmi kontrolnih materialov in ocenimo ali je analizni sistem pod kontrolo in če rezultate analitov v biološkem materialu preiskovancev sprejmemo ali zavrnemo.

 

ZUNANJA KONTROLA KAKOVOSTI (EQC)

Zunanja kontrola kakovosti služi za oceno medlaboratorijske primerljivosti, za odkrivanje sistemskih napak in za izboljšanje kakovosti laboratorijskega dela. Laboratorij ZD Žalec izvaja medlaboratorijsko primerjavo ZD Žalec – ZD Celje in laboratorij Polzela – ZD Žalec, sodeluje v nacionalni kontroli SNEQAS ter zunanji neodvisni kontroli RIQAS. RIQAS je največja shema mednarodne, zunanje, neodvisne kontrole (EQA) na svetu. Zunanjo oceno kakovosti RIQAS organizirajo Randox laboratoriji v Veliki Britaniji. Sodelovanje v EQA kontroli RIQAS zagotavlja certifikate kot dokazilo za akreditacijo laboratorija.

 

SPLOŠNA NAVODILA

Vpliv predanalitskih dejavnikov na rezultate zmanjšamo oziroma odpravimo s standardizacijo postopka odvzema biološkega materiala. Tako zmanjšamo vpliv cirkadianega ritma, položaja telesa, hrane, odmerka zdravil, stresa, itd.

Pred odvzemom biološkega materiala pritisnete gumb na zaslonu, vzamete listek in počakate, da se vaša številka zelene barve prikaže na zaslonu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nato pristopite k oknu za sprejem, kjer oddate kartico in napotnico ter počakate, da vas laboratorijsko osebje vpiše v informacijski sistem. Napotnica mora vsebovati podatke o pacientu (ime in priimek, datum rojstva, številka KZZ), podatke o naročniku (številko, podpis in žig zdravnika, delovišče ali šifro izvajalca) in označene zahtevane preiskave. Pacienti – samoplačniki in pacienti, ki imate e-naročila, napotnice ne potrebujete. Samoplačniki se za želene preiskave  dogovorite na sprejemnem oknu v laboratoriju.

Po sprejemu počakajte, da se vaša številka rdeče barve izpiše na enem izmed odvzemnih mest in nato vstopite na odvzem.

PRIPOROCILA ZA PRAVILEN ODVZEM

CENIK PREISKAV, veljaven od 10.10.2019

SEZNAM PREISKAV

 

Navodila pacientom:

BRIS ANUSA

OGTT-75g

OGTT-NOSECNICE

OKULTNA KRI V BLATU

PARAZITI V BLATU