Pripombe, predlogi, pohvale

Spoštovani pacienti, obiskovalci našega javnega zavoda!

Zaposleni v zdravstvenem domu Žalec si prizadevamo, da bi bili z zdravstveno obravnavo v naši ustanovi zadovoljni. Želimo si, da bi vse nesporazume, ki nastanejo ob koriščenju naših storitev lahko rešili takoj s pojasnili odgovornih oseb in po možnosti s konkretnimi ukrepi. Če vseeno menite, da so kršene vaše pravice, lahko vložite pritožbo ali zahtevo po prvi obravnavi kršitve pacientovih pravic pri izvajalcu zdravstvenih storitev.

Na podlagi Zakona o pacientovih pravicah (Ur.l.RS, št. 23/08) lahko vložite zahtevo za prvo obravnavo kršitev vaših pravic zaradi:

  • neustreznega odnosa zdravstvenih delavcev oz. sodelavcev. Rok za vložitev zahteve je 15 dni od nastanka domnevne kršitve;
  • neustreznega ravnanja zdravstvenih delavcev oz. sodelavcev pri nudenju zdravstvenih storitev. Rok za vložitev zahteve je 30 dni po končani zdravstveni oskrbi.

 

Zahtevo lahko vložite osebno – ustno, pisno ali po elektronski pošti vsak delavnik od 7.00 do 15.00 ure pristojni osebi za obravnavo kršitev pacientovih pravic v JZ ZD Žalec:

 

  1. dr. Hana Šuster Erjavec, direktorica:

Telefon: (03) 713 43 33

Elektronska pošta: hana.erjavec@zd-zalec.si

 

  1. Barbara Holcer, pomočnica direktorja za zdravstvene dejavnosti:

Telefon: 041 654 925

Elektronska pošta: barbara.holcer@zd-zalec.si

 

Obrazci – Zahteva za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic so na razpolago:

  • v pritličju – Informacijah ob označenem nabiralniku (PRITOŽBE, POHVALE IN POBUDE),
  • v tajništvu in
  • na spletni strani ZD Žalec.

 

V kolikor pisna zahteva ne vsebuje vseh podatkov potrebnih za obravnavo, morate v dodatnem 8 – dnevnem roku zahtevo dopolniti. Če tega ne storite, se šteje, da zahtevo umikate. V primeru, da iz zahteve ni možno razbrati kdo je vlagatelj, ali je le-ta žaljiva, zahteve ne bomo obravnavali.

 

VESELI BOMO, ČE SE BOSTE ODVZVALI TUDI, KADAR BOSTE ZADOVOLJNI Z NAŠIM ODNOSOM IN STORITVAMI.

 

Kadarkoli se lahko obrnete tudi na ZASTOPNIKA PACIENTOVIH PRAVIC:

 

Cvetka Jurak – zastopnica pacientovih pravic

Uradne ure: torek 7:00 – 13:00; ponedeljek 12:00 – 18:00

Kontakt: T: 03 42 51 161

E: cvetka.jurak@nijz.si

 

Olga Petrak, univ. dipl. psih. – zastopnica pacientovih pravic

Uradne ure: sreda 12:00 – 18:00; petek 7:30 – 13:30

Kontakt: T: 03 42 51 161

E: olga.petrak@nijz.si

 

Obe se nahajata v prostorih NIJZ Območne enote Celje – Ipavčeva 18.

 

V primeru, da ne uspete skleniti dogovora ali niste z rešitvami zadovoljni, lahko vložite zahtevo za varstvo pacientovih pravic pri Komisiji Republike Slovenije za varstvo pacientovih pravic.

 

Prijazen pozdrav,

direktorica Hana Šuster Erjavec l.r. in

pomočnica direktorja za zdravstvene dejavnosti Barbara Holcer, l.r.

 

Priloge: