Uprava

SPLOŠNI PODATKI

Transakcijski račun: 011006008358125
Davčna številka: 16739116
Matična številka: 5636540000

 

ZAPOSLENI

Direktorica ZD

dr. Hana Šuster Erjavec
telefon: 03 7134-333
elektronska pošta: hana.erjavec@zd-zalec.si

 

Strokovni vodja

Žan Ferant, dr. med., spec. druž. med.
elektronska pošta: strokovni.vodja@zd-zalec.si

 

Pomočnica direktorja za zdravstvene dejavnosti

Barbara Holcer, dipl. fiziot.
telefon: 03 7134-337
elektronska pošta: barbara.holcer@zd-zalec.si

 

Koordinator zdravstvene nege

Tilen Pišek, dipl. zdravstvenik
elektronska pošta: koordinator.zn@zd-zalec.si

 

Tajnica zavoda

Simona Kneževič
telefon: 03 7134-334
elektronska pošta: tajnistvo@zd-zalec.si

 

Poslovni sekretar

Urška Ribič, mag. upr. ved
telefon: 03 7134-307
elektronska pošta: poslovni.sekretar@zd-zalec.si

 

Ekonomski referent

Petra Facheris
telefon: 03 7134-336
elektronska pošta: ekonomski.referent@zd-zalec.si

 

Avtomatska obdelava podatkov

Laura Deberšek, mag. inž. log.
telefon: 03 7134-370
elektronska pošta: aop@zd-zalec.si