Medicina dela, prometa in športa

Dejavnost opravljamo v Zdravstvenem domu Žalec na Dispanzerju za medicino dela, prometa in športa.

V skladu z 20. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu opravljata delo pooblaščenega zdravnika dva specialista medicine dela, prometa in športa, in sicer:

 • zdravstvene ocene tveganja na delovnem mestu v delovnem okolju,
 • seznanjata delavce s tveganji, ki so povezana z njihovim delom na delovnem mestu in opravljata naloge zdravstvene vzgoje delavcev,
 • ugotavljata in proučujeta vzroke za nastanek poklicnih bolezni in bolezni v zvezi z delom,
 • opravljata preventivne zdravstvene preglede delavcev v skladu s posebnimi predpisi (predhodne,usmerjene obdobne in druge preventivne zdravstvene preglede),
 • organizirata izobraževanje delavcev iz prve pomoči v delovnem okolju, prvo pomoč, reševanje in evakuacijo v primeru poškodb pri delu in kolektivnih nezgod,
 • ugotavljata vzroke za nastanek delovne invalidnosti ter predlagata ukrepe za njihovo obvladovanje oziroma preprečevanje, sodelujeta v procesu poklicne rehabilitacije ter svetujeta pri izbiri drugega ustreznega dela,
 • delodajalcu predlagata ukrepe za utrjevanje zdravja delavcev, ki so pri delu izpostavljeni večjim nevarnostim za poškodbe in zdravstvene okvare (programi »čili za delo«),
 • svetujeta delodajalcu glede poteka delovnega procesa.

Na Dispanzerju za medicino dela, prometa in športa opravljamo tudi:

 • vse preglede v zvezi z varstvom v prometu,
 • preglede kandidatov za voznike motornih vozil vseh kategorij,
 • kontrolne preglede voznikov motornih vozil vseh kategorij,
 • preglede nekategoriziranih športnikov.

Samoplačniški cenik – storitve MDPŠ

ZAPOSLENI

 

Tadej Jug, dr. med.specialist medicine dela, prometa in športa
Marjeta Mirkac Sahernik, dr. med.specialistka medicine dela, prometa in športa
Nejc Planinc, dr. med.specialist medicine dela, prometa in športa
Nadja Mikolasrednja medicinska sestra
Aleksandra Hribernikdiplomirana medicinska sestra

 

ORDINACIJSKI ČAS

 

Ponedeljek11.00 – 19.00
Torek6.30 – 14.00
Sreda6.30 – 14.00
Četrtek11.00 – 19.00
Petek6.30 – 14.00

 

Prosimo, da pred obiskom preverite morebitne odsotnosti med aktualnimi obvestili!

 

ODMOR ZA MALICO

 

Dopoldneod 10:30 do 11:00
Popoldneod 16:30 do 17:00

 

 

NAROČANJE IN INFORMACIJE

 

Osebno v ambulanti v ordinacijskem času
Po elektronski poštimd@zd-zalec.si
Po telefonu03/713 43 39
Po navadni poštiZdravstveni dom “dr.Jožeta Potrate” Žalec, Prešernova 6, 3310 Žalec (Medicina dela)

 

 

 

ZD Žalec