Medicina dela, prometa in športa

Dejavnost opravljamo v Zdravstvenem domu Žalec na Dispanzerju za medicino dela, prometa in športa.

V skladu z 20. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu opravljata delo pooblaščenega zdravnika dva specialista medicine dela, prometa in športa, in sicer:

 • zdravstvene ocene tveganja na delovnem mestu v delovnem okolju,
 • seznanjata delavce s tveganji, ki so povezana z njihovim delom na delovnem mestu in opravljata naloge zdravstvene vzgoje delavcev,
 • ugotavljata in proučujeta vzroke za nastanek poklicnih bolezni in bolezni v zvezi z delom,
 • opravljata preventivne zdravstvene preglede delavcev v skladu s posebnimi predpisi (predhodne,usmerjene obdobne in druge preventivne zdravstvene preglede),
 • organizirata izobraževanje delavcev iz prve pomoči v delovnem okolju, prvo pomoč, reševanje in evakuacijo v primeru poškodb pri delu in kolektivnih nezgod,
 • ugotavljata vzroke za nastanek delovne invalidnosti ter predlagata ukrepe za njihovo obvladovanje oziroma preprečevanje, sodelujeta v procesu poklicne rehabilitacije ter svetujeta pri izbiri drugega ustreznega dela,
 • delodajalcu predlagata ukrepe za utrjevanje zdravja delavcev, ki so pri delu izpostavljeni večjim nevarnostim za poškodbe in zdravstvene okvare (programi »čili za delo«),
 • svetujeta delodajalcu glede poteka delovnega procesa.

Na Dispanzerju za medicino dela, prometa in športa opravljamo tudi:

 • vse preglede v zvezi z varstvom v prometu,
 • preglede kandidatov za voznike motornih vozil vseh kategorij,
 • kontrolne preglede voznikov motornih vozil vseh kategorij,
 • preglede nekategoriziranih športnikov.

 

ZAPOSLENI

 

mag. Marjan Hrušovar, dr. med.specialist splošne medicine, specialist medicine dela, prometa in športa
Nadja Mikolasrednja medicinska sestra

 

 

ORDINACIJSKI ČAS

 

Ponedeljek11.00 – 19.00
Torek6.30 – 14.00
Sreda6.30 – 14.00
Četrtek6.30 – 14.00
Petek6.30 – 14.00

 

Prosimo, da pred obiskom preverite morebitne odsotnosti med aktualnimi obvestili!

 

ODMOR ZA MALICO

 

Dopoldneod 10:30 do 11:00
Popoldneod 16:30 do 17:00

 

 

NAROČANJE IN INFORMACIJE

 

Osebno v ambulantimed ordinacijskim časom
Po elektronski poštimd@zd-zalec.si
Po telefonu03/713 43 39
Po navadni poštiZdravstveni dom “dr.Jožeta Potrate” Žalec, Prešernova 6, 3310 Žalec (Medicina dela)

 

 

 

20180326_164847_HDR~2