AMBULANTA CENTRIH ČETINA LJUBA, DR. MED. – DODATNA URA DELOVNEGA ČASA (5.10.2021)