AMBULANTA CENTRIH-ČETINA, DR. MED. – DODATNA URA DELOVNEGA ČASA