AMBULANTA CENTRIH-ČETINA LJUBA, DR. MED. – DODATNA URA DELOVNEGA ČASA