AMBULANTA LJUBA CENTRIH ČETINA – PODALJŠAN DELOVNI ČAS