AMBULANTA LJUBE CENTRIH ČETINA – PODALJŠAN DELOVNI ČAS