OBVESTILO!

Zaradi razglasitve stanja epidemije v RS imamo vsi zdravstveni delavci številne zadolžitve v zvezi z omejevanjem širjenja okužbe, zdravljenjem okuženih in pa tudi ostalih bolnih in poškodovanih.

Zaradi trenutnih razmer smo prišli do sklepa, da je izpolnjevanje raznoraznih zdravniških potrdil tako postranskega pomena kot tudi nepotrebno tveganje za osebo, ki potrdilo prevzame ali v zdravstveni ustanovi ali po pošti.

Posledično vas obveščamo da do zaključka epidemije v ZD Žalec ne bomo izpolnjevali nadzornih obrazcev za delavce v bolniškem staležu in izdajali obrazcev zdravniških potrdil za Zavod za zaposlovanje, potrdil o prisotnosti kroničnih bolezni pri posameznem bolniku ipd.

Po ZVZD-1 je delodajalec dolžan svojim zaposlenim zagotoviti varne in zdrave razmere za delo ne glede na delo in kraj, kjer se delo opravlja. Delavec je lahko odsoten z delovnega mesta  skladu z veljavno zakonodajo. Pri tem poudarjamo, da preventivno odpiranje bolniškega staleža zdravim osebam brez zdravstvenih težav NE PRIPADA PO ZAKONODAJI in ga posledično ne smemo odpirati. Morebitno odsotnost z dela taka oseba ureja z delodajalcem skladno z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR1).

Znašli smo se v težki situaciji. Časi so težki. Skupaj bomo zmogli. Pazite nase!

Za razumevanje se vam zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo,

Kolektiv ZD Žalec