ŠOLSKI OTROCI IN MLADOSTNIKI

ŠOLSKI OTROCI IN MLADOSTNIKI

Vzgoja za zdravje otrok in mladostnikov obsega vrsto različnih delavnic, ki se dotikajo ključnih tem zdravega načina življenja otrok in mladostnikov ter spodbujajo k bolj zdravim navadam. Delavnice se dotikajo zdravih navad, osebne higiene, zdravega načina življenja, preprečevanja poškodb, zasvojenosti, odraščanja, medosebnih odnosov, samopodoba in stres in vzgoja za zdravo spolnost.

Z delavnicami motiviramo ter učimo otroke in mladostnike, da pridobijo veščine, s katerimi bodo lažje vzpostavili ustrezna vedenja za varovanje in krepitev zdravja. Samo z zdravim načinom življenja namreč lahko preprečimo nastanek kroničnih nalezljivih ter nenalezljivih bolezni.

 

VEČ INFORMACIJ

zdrav.vzgoja@zd-zalec.si