VPRAŠALNIK O ZADOVOLJSTVU

STE RAVNOKAR ZAKLJUČILI OBRAVNAVO V ZDRAVSTVENEM DOMU? KAKO STE ZADOVOLJNI Z ZDRAVSTVENO OBRAVNAVO? PROSTOVOLJNO IZPOLNITE ANONIMEN VPRAŠALNIK IN PRISPEVAJTE K IZBOLJŠEVANJU KAKOVOSTI!

 

Obveščamo Vas, da je Ministrstvo za zdravje 23. avgusta 2019 sprejelo metodologijo za ugotavljanje kakovosti poslovanja z uporabniki v javnem zdravstvu v skladu s 14. členom Uredbe o poslovanju z uporabniki v javnem zdravstvu (Uradni list RS, št. 98/08 in 55/17 – ZPacP-A).

 

Glavna pridobitev za paciente je možnost izpolnjevanja vprašalnika v elektronski obliki preko portala zVem (https://zvem.ezdrav.si/limesurvey/index.php/119932/lang-sl).

 

Informacija o spletnem vprašalniku je na voljo tudi na spletni strani Ministrstva za zdravje pod temo Kakovost zdravstvenega varstva na spletni povezavi www.gov.si/podrocja/zdravje/dostopnost-in-varnost-zdravstvenega-varstva/.

 

K izpolnjevanju vprašalnika ste vabljeni vsi pacienti, ne glede na starost, osebne okoliščine, vrsto zdravstvene obravnave ali raven zdravstvene dejavnosti, kjer se storitev izvede, ob oziroma do največ tri mesece po zaključku zdravstvene obravnave. Pri tem velja kot zaključek zdravstvene obravnave zaključek posamezne ambulantne, bolnišnične obravnave ali obravnave na domu pacienta.

 

 

Pooblaščeni osebi za ugotavljanje zadovoljstva pacientov z vprašalnikom:

Brigita Jeretina, dipl. m. s. in Anamarija Romih, mag. psih.