Testiranje PCR ter HAGT SARS-COV-2

Spoštovani,

 

Od 1.2.2022 dalje potrjevanje pozitivnih HAG testov s PCR testi ni več potrebno, ampak za potrditev obolenja zadostuje pozitiven HAG test. PCR testiranje ostaja preiskava, ki jo odredi le izbrani osebni zdravnik.

Naročanje na HAGT poteka od ponedeljka do petka od 7.30 do 14.ure. Naročite se na telefonski številki: 03 713 43 78.

Med vikendi in prazniki naročanja in testiranja ne izvajamo.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav,

Zdravstveni dom Žalec

 

Spremenjeno izvajanje začasnih ukrepov z dne 21.02.:

1. Protokol pri pozitivnem rezultatu testa HAG za samotestiranje
Oseba se z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa HAG za samotestiranje
(fotografija s priloženim osebnim dokumentom ali ploščica v zaščitni vrečki) naroči
na test HAG pri izvajalcu testiranja in dokazilo pred izvedbo testiranja predloži na
vpogled. V tem primeru gre za izvajanje zdravstvene dejavnosti v mreži javne
zdravstvene službe in sredstva zagotavlja proračun Republike Slovenije (v skladu z
41. členom Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19
(Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ,
167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP; v nadaljnjem besedilu: ZZUOOP).

2. Prekinitev izolacije med 7. in 10 dnem po pozitivnem testu (HAG ali PCR)
Oseba se z dokazilom o pozitivnem testu HAG ali PCR (npr. izpis iz aplikacije
zVem, SMS s pozitivnim izvidom testiranja) naroči na test HAG pri izvajalcu
testiranja in dokazilo predloži na vpogled. V tem primeru gre za izvajanje
zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe in sredstva zagotavlja
proračun Republike Slovenije (v skladu z 41. členom ZZUOOP). Z namenom
obvladovanja širjenja okužb priporočamo, da se oseba naroči na test HAG po
predhodno opravljenem (negativnem) testu HAG za samotestiranje. Če je HAG test
7. dan ponovno pozitiven, oseba nadaljuje z izolacijo in lahko ponovi testiranje HAG
do konca 10. dneva. Po tem času se izolacija prekine tudi brez (ponovno)
opravljenega testa HAG.