MEDICINA DELA, PROMETA IN ŠPORTA – SPREMENJEN DELOVNI ČAS (10. in 11. 6. 2024)