DISPANZER MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA – ODSOTNOST