Vprašalnik za preverjanje zdravstvenega stanja pacientov pred obravnavo