Tel.: 03 713 43 00
  Fax: 03 713 43 45
  E-pošta: tajnistvo@zd-zalec.si
     
Predstavitev zavoda
Dejavnost in zaposleni
Informacije javnega značaja
Pripombe, predlogi in pohvale
Kako do nas
Javna naročila
 
Spoštovani pacienti, obiskovalci našega javnega zavoda !
  Zaposleni v Zdravstvenem domu Žalec si prizadevamo, da bi bili z zdravstveno obravnavo v naši ustanovi zadovoljni. Želimo si, da bi vse nesporazume, ki nastanejo ob koriščenju naših storitev lahko rešili takoj, s pojasnili odgovornih oseb in po možnosti s konkretnimi ukrepi. Če vseeno menite, da so kršene vaše pravice, lahko vložite pritožbo ali zahtevo po prvi obravnavi kršitve pacientovih pravic pri izvajalcu zdravstvenih storitev.

Na podlagi Zakona o pacientovih pravicah (Ur.l.RS, št. 23/08) lahko vložite zahtevo za prvo obravnavo kršitev vaših pravic zaradi:
  • neustreznega odnosa zdravstvenih delavcev oz. sodelavcev. Rok za vložitev zahteve je 15 dni od nastanka domnevne kršitve;
  • neustreznega ravnanja zdravstvenih delavcev oz. sodelavcev pri nudenju zdravstvenih storitev. Rok za vložitev zahteve je 30 dni po končani zdravstveni oskrbi.
Zahtevo lahko vložite osebno – ustno, pisno ali po elektronski pošti vsak delavnik od 7.00 do 15.00 ure pristojni osebi za obravnavo kršitev pacientovih pravic v JZ ZD Žalec:

1. Marjan Golob, direktor:
tel.št.: (03) 713 43 35
e–pošta: tajnistvo@zd-zalec.si

2. Ana Plamberger, pomočnica direktorja za področje ZN:
tel.št. 041 654 925
e-pošta: ana.plamberger@zd-zalec.si

Obrazci - Zahteva za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic so na razpolago:
  • v pritličju - Informacijah ob označenem nabiralniku (PRITOŽBE, POHVALE IN POBUDE);
  • v tajništvu:
  • na spletni strani ZD Žalec.
V kolikor pisna zahteva ne vsebuje vseh podatkov potrebnih za obravnavo, morate v dodatnem 8 – dnevnem roku zahtevo dopolniti. Če tega ne storite, se šteje, da zahtevo umikate. V primeru, da iz zahteve ni možno razbrati, kdo je vlagatelj ali je le-ta žaljiva, zahtevo ne bomo obravnavali.

VESELI BOMO, ČE SE BOSTE ODVZVALI TUDI KADAR BOSTE ZADOVOLJNI Z NAŠIM ODNOSOM IN STORITVAMI.

Kadarkoli se lahko obrnete na ZASTOPNIKA PACIENTOVIH PRAVIC:

mag. Biserka Inkret - prostori Zavoda za zdravstveno varstvo Celje
Ipavčeva 18, 3000 Celje
tel. št.: 03 42 51 161
mobitel: 031/660-770
e-pošta: biserka.inkret@zzv-ce.si

Uradne ure:
ponedeljek in sreda od 12:00 do 19:00 ;torek in četrtek od 10:00 do 17:00

pletni naslov Zavoda za zdravstveno varstvo Celje : http://www.zzv-ce.si

V primeru, da ne uspete skleniti dogovora ali niste z rešitvami zadovoljni, lahko vložite zahtevo za varstvo pacientovih pravic pri Komisiji Republike Slovenije za varstvo pacientovih pravic.

Prijazni pozdrav,
Pomočnica direktorja za področje ZN:
Ana Plamberger, dipl.m.s., l.r.

Direktor:
Marjan Golob,univ.dipl.ekon.,l.r.


Obrazec [datoteka pdf - 20,1KB]
 
   
  sporočilo:  
   
   
Posredujte nam svoje želje, pohvale, pripombe in predloge.Več...
© 2006 Zdravstveni dom ŽalecIzvedba: i-Rose, d.o.o.