Tel.: 03 713 43 00
  Fax: 03 713 43 45
  E-pošta: tajnistvo@zd-zalec.si
     
Predstavitev zavoda
Dejavnost in zaposleni
Informacije javnega značaja
Pripombe, predlogi in pohvale
Kako do nas
Javna naročila
 
  LABORATORIJ
  Laboratorij ZD Žalec se nahaja v pritličju zdravstvenega doma, levo od glavnega vhoda. Organiziran je kot samostojna delovna enota v okviru osnovne zdravstvene dejavnosti. Opravlja laboratorijsko diagnostično dejavnost na primarni ravni zdravstvenega varstva. Dejavnost je namenjena širši populaciji. Pokriva laboratorijske preiskave osnovnega preventivnega in kurativnega zdravstvenega varstva, laboratorijske preiskave preventivnih pregledov medicine dela, specialistične ambulante ZD Žalec, samoplačnikov ter zunanjih naročnikov, zdravnikov zasebnikov.

Dejavnost laboratorija obsega:
  • sprejem preiskovanca in naročila laboratorijskih preiskav
  • izvajanje obremenitvenih in presejalnih testov
  • odvzem in sprejem biološkega materiala (kri, urin, blato)
  • priprava vzorcev: centrifugiranje, razdeljevanje, shranjevanje in odpošiljanje biološkega materiala v druge ustanove
  • izvajanje osnovnih preiskav iz polne krvi, seruma, urina in blata
  • nadzor nad laboratorijskimi testi, ki se izvajajo ob preiskovancu v ambulantah ZD Žalec.
Laboratorij se ponaša z najsodobnejšo laboratorijsko opremo, ki omogoča natančne analize bioloških materialov, uvaja nove preiskave, skladno z zahtevami klinične prakse. Vsi procesi in postopki vseh faz laboratorijskega dela so sledljivi in dokumentirani. Laboratorijsko delo poteka preko laboratorijskega informacijskega sistema, ki je povezan s celovitim ambulantnim sistemom od naročanja laboratorijskih preiskav do elektronskega prenosa rezultatov opravljenih analiz. Laboratorij deluje pod strokovnim vodstvom specialista medicinske biokemije s pridobljeno licenco slovenskega in evropskega kliničnega kemika.

V okviru laboratorija ZD »dr. Jožeta Potrate« Žalec deluje laboratorijska dejavnost na dveh lokacijah in sicer v Žalcu in na Vranskem. V ZP Vransko poteka odvzem biološkega materiala in osnovna analiza urina, v laboratoriju ZD Žalec pa poteka odvzem biološkega materiala in izvajanje preiskav, ki se nahajajo v dokumentu SEZNAM PREISKAV.

ORDINACIJSKI ČAS: ZD ŽALEC   ORDINACIJSKI ČAS: ZP VRANSKO
 
Pon.: od 7.00 do 14.00 ure
Tor.: od 7.00 do 14.00 ure Tor.: od 7.00 do 9.00 ure
Sre.: od 7.00 do 14.00 ure
Čet.: od 7.00 do 14.00 ure
Pet.: od 7.00 do 14.00 ure Pet.: od 7.00 do 9.00 ure


Čiščenje laboratorija in malica: drseči čas glede na potrebe dela in sicer 30 minut med 10.00 in 11.00 uro.

TEL.: 03 713 43 41 in 03 713 43 59
e-pošta: laboratorij@zd-zalec.si

ZAPOSLENI:
Mojca Kozmelj, univ.dipl.kem., spec.med.biokem. – vodja
Jerneja Štojs, inž.med.biok. – odgovorna namestnica vodje
Majda Blaznik, kem.teh.
Nataša Sitar, dipl.inž.lab.biomed.
Janja Hudovernik, dipl.inž.lab.biomed.
Nejc Donko, univ.dipl.inž.kem.tehn.

ZAGOTAVLJANJE KAKOVSTI

Da je storitev kakovostno opravljena, poteka analitično delo po dogovorjenih strokovnih smernicah.

NOTRANJA KONTROLA KAKOVOSTI (IQC)

Notranja kontrola kakovosti je sistem notranjega nadzora rutinskih metod in zajema vsakodnevno analizo kontrolnih vzorcev za točnost in ponovljivost. Izmerjene vrednosti statistično primerjamo z znanimi (ciljnimi) vrednostmi kontrolnih materialov in ocenimo ali je analizni sistem pod kontrolo in če rezultate analitov v biološkem materialu preiskovancev sprejmemo ali zavrnemo.

ZUNANJA KONTROLA KAKOVOSTI (EQC)

Zunanja kontrola kakovosti služi za oceno medlaboratorijske primerljivosti, za odkrivanje sistemskih napak in za izboljšanje kakovosti laboratorijskega dela. Laboratorij ZD Žalec izvaja medlaboratorijsko primerjavo ZD Žalec – ZD Celje in laboratorij Polzela - ZD Žalec, sodeluje v nacionalni kontroli SNEQAS ter zunanji neodvisni kontroli RIQAS. RIQAS je največja shema mednarodne, zunanje, neodvisne kontrole (EQA) na svetu. Zunanjo oceno kakovosti RIQAS organizirajo Randox laboratoriji v Veliki Britaniji. Sodelovanje v EQA kontroli RIQAS zagotavlja certifikate kot dokazilo za akreditacijo laboratorija.

SPLOŠNA NAVODILA

Vpliv predanalitskih dejavnikov na rezultate zmanjšamo oziroma odpravimo s standardizacijo postopka odvzema biološkega materiala. Tako zmanjšamo vpliv cirkadianega ritma, položaja telesa, hrane, odmerka zdravil, stresa, itd. Pred odvzemom biološkega materiala oddate napotnico ali zdravstveno kartico (elektronsko naročilo) pri okencu laboratorija ali jo oddate laboratorijskemu osebju področnega laboratorija in počakate v čakalnici. Priporočeno je vsaj nekaj minutno mirovanje v sedečem položaju v čakalnici. Napotnica mora vsebovati podatke o pacientu (ime in priimek, datum rojstva, številka KZZ), podatke o naročniku (številko, podpis in žig zdravnika, delovišče ali šifro izvajalca) in označene zahtevane preiskave. Samoplačniki ne potrebujete napotnice. Za želene preiskave se dogovorite na sprejemnem oknu v laboratoriju.

PRIPOROČILA ZA PRAVILEN ODVZEM  CENIK SAMOPLAČNIKI  SEZNAM PREISKAV


Navodila pacientom:
BRIS ANUSA
OGTT (75g)
OGTT nosečnice
OKULTNA KRI V BLATU
PARAZITI V BLATU
 
   
  sporočilo:  
   
   
Posredujte nam svoje želje, pohvale, pripombe in predloge.Več...
© 2006 Zdravstveni dom ŽalecIzvedba: i-Rose, d.o.o.